Králík, Jozef, Jakubovič, Daniel: Finančné právo

Olga Matějčková

Abstrakt

Recenze publikace - Králík, Jozef, Jakubovič, Daniel: Finančné právo
1. vyd. Bratislava: Veda, vydavatefstvo SAV, 2004. 728 s. ISBN 80-224-0804-2

Bibliografická citace

MATĚJČKOVÁ, Olga. Králík, Jozef, Jakubovič, Daniel: Finančné právo. Časopis pro právní vědu a praxi. [Online]. 2005, č. 1, s. 112. [cit. 2020-08-09]. Dostupné z: https://journals.muni.cz/cpvp/article/view/7723

Plný Text: