Stanislav Balík, Michal Kubát: Teorie a praxe totalitních a autoritativních režimů

Jan Kysela

Abstrakt

Recenze publikace - Stanislav Balík, Michal Kubát: Teorie a praxe totalitních a autoritativních režimů
Dokořán, Praha, 2004, 167 str.

Bibliografická citace

KYSELA, Jan. Stanislav Balík, Michal Kubát: Teorie a praxe totalitních a autoritativních režimů. Časopis pro právní vědu a praxi. [Online]. 2005, č. 1, s. 109-111. [cit. 2020-04-07]. Dostupné z: https://journals.muni.cz/cpvp/article/view/7722

Plný Text: