Radoslav Procházka: Mission Accomplished. On Founding Constitutional Adjudication in Central Europe

Jan Kysela

Abstrakt

Recenze publikace - Radoslav Procházka: Mission Accomplished. On Founding Constitutional Adjudication in Central Europe
CEU Press, Budapest - New York, 2002, 358 str.

Bibliografická citace

KYSELA, Jan. Radoslav Procházka: Mission Accomplished. On Founding Constitutional Adjudication in Central Europe. Časopis pro právní vědu a praxi. [Online]. 2005, č. 1, s. 106-109. [cit. 2020-04-06]. Dostupné z: https://journals.muni.cz/cpvp/article/view/7721

Plný Text: