Konference "České právní myšlení a logika - minulost a perspektivy II."

Karin Brzobohatá

Abstrakt

Dne 30. záři 2004 uspořádala Katedra právní teorie na Právnické fakultě Masarykovy univerzity v Brně již druhý běh konference "České právní myšleni a logika minulost a perspektivy". Konferenční jednání je sou­částí grantového projektu "Právo a logika", který je zaměřen na rozšíření předmětu Logika pro právníky, vyučovaného na Právnické fakultě Masarykovy uni­verzity v Brně. Poskytovatelem grantových prostředků tohoto projektu je Vzdělávací nadace Jana Husa.

Bibliografická citace

BRZOBOHATÁ, Karin. Konference "České právní myšlení a logika - minulost a perspektivy II.". Časopis pro právní vědu a praxi. [Online]. 2005, č. 1, s. 105. [cit. 2020-07-15]. Dostupné z: https://journals.muni.cz/cpvp/article/view/7720

Plný Text: