Mezinárodní konference "Nové jevy v hospodářské kriminalitě". Právní a kriminologické aspekty

Eva Žatecká, Milana Hrušáková

Abstrakt

Dne 10. 2. 2005 se na brněnské právnické fakultě Masarykovy univerzity uskutečnila pod gescí kated­ry trestního práva mezinárodní konference zaměřená na problematiku hospodářské kriminality, zejména no­vých jevů v ní se vyskytujících.

Bibliografická citace

ŽATECKÁ, Eva a Milana HRUŠÁKOVÁ. Mezinárodní konference "Nové jevy v hospodářské kriminalitě". Právní a kriminologické aspekty. Časopis pro právní vědu a praxi. [Online]. 2005, č. 1, s. 99-100. [cit. 2020-04-10]. Dostupné z: https://journals.muni.cz/cpvp/article/view/7718

Plný Text: