Hranice trestní odpovědnosti

Milana Hrušáková, Eva Žatecká

Abstrakt

Kriminalita dětí a mládeže je celospolečenským problémem, který v rámci vývoje naší společnosti postupně mírně narůstá. V reakci na tlak médií, jež nás poslední dobou (patrně z nedostatku jiných drastických témat) neustále informují o kriminalitě mládeže a zejména dětí pod 15 let, se však tento celosvěto­vý fenomén jeví nutno řešit radikálně a bezodkladně. Často tak můžeme být svědky unáhlených politických prohlášení, jež navrhují řadu koncepcí, bez patřičného rozvážení a prodiskutování s odborníky. Již delší dobu se tak rovněž řeší otázka snížení věkové hranice trestní odpovědnosti. Řeč statistik však hovoří jinak; kriminalita dětí a mládeže se v současné době vrací do procentuálního poměru z celkového počtu pachate­lů jako tomu bylo před rokem 1990.

Bibliografická citace

HRUŠÁKOVÁ, Milana a Eva ŽATECKÁ. Hranice trestní odpovědnosti. Časopis pro právní vědu a praxi. [Online]. 2005, č. 1, s. 76-87. [cit. 2021-01-24]. Dostupné z: https://journals.muni.cz/cpvp/article/view/7715

Plný Text: