Kompetence ve vyhlašování památných stromů po novele zákona o ochraně přírody a krajiny

Jaroslav Knotek

Abstrakt

Novela zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákona o ochraně přírody), přijatá jako zákon č. 218/2004 Sb. s účinností ode dne 28. 4. 2004 přinesla mimo jiné i změny do kompetenčních ustanove­ní, které se dotýkají vyhlašování památných stromů. Nejedná se ovšem o změny, které by byly patrné na první pohled. Spíše jde o změny vyplývající z ustano­vení řešících primárně jiné otázky.

Bibliografická citace

KNOTEK, Jaroslav. Kompetence ve vyhlašování památných stromů po novele zákona o ochraně přírody a krajiny. Časopis pro právní vědu a praxi. [Online]. 2005, č. 1, s. 74-76. [cit. 2020-08-06]. Dostupné z: https://journals.muni.cz/cpvp/article/view/7714

Plný Text: