Využití mobilního telefonu v trestním řízení

Jan Chocholatý

Abstrakt

V současné době nevídaného technického rozvoje je mobilní telefon již natolik všední věcí, že málokdo si dovede představit život bez této nepatrné pomůc­ky. Není proto divu, že i osoby dopouštějící se trestné činnosti, a to i té nejzávažnější, mohou mobilního tele­fonu pro své nekalé aktivity využívat. Z toho pak nutně pramení skutečnost, že orgány činné v trestním říze­ní musejí přistoupit k vyhodnocování poznatků, které je možno prostřednictvím mobilního telefonu získat. Při tomto postupu si však musíme uvědomit systém fungování mobilního telefonu, jeho využití, charakter dopravovaných zpráv a zejména co chceme jeho pro­ střednictvím zjistit. Právě na tyto otázky a procesně konformní postupy se tato práce zaměřuje.

Bibliografická citace

CHOCHOLATÝ, Jan. Využití mobilního telefonu v trestním řízení. Časopis pro právní vědu a praxi. [Online]. 2005, č. 1, s. 71-74. [cit. 2020-04-06]. Dostupné z: https://journals.muni.cz/cpvp/article/view/7713

Plný Text: