K problematice právního postavení starosty obce

Petr Kolman

Abstrakt

Erudované čtenářské obci ČPVP je dozajista zná­mo, že funkce starosty obce má u nás dlouhou tradici. Pohlédneme-li byť jen namátkově do právního řádu - a to i mimo sektor úpravy obecního zřízení - který byl platný a účinný na našem historickém území, tak zjistime, že institut starosty je tu hojně zastoupen, např. císařský patent č. 208/1854 ř.z. v § 270 praví, že k odhadu a dražbě movitých věcí může býti použito též obecních starostů či takřka neuvěřitelných 80 let účinný z. č. 117/1884 ř.z., o opatřeních o neškodném svádění horských vod, kde se ukládá obecním staros­tům poskytovat náležitou pomoc lesním technikům při svádění horské vody.

Bibliografická citace

KOLMAN, Petr. K problematice právního postavení starosty obce. Časopis pro právní vědu a praxi. [Online]. 2005, č. 1, s. 48-51. [cit. 2020-08-09]. Dostupné z: https://journals.muni.cz/cpvp/article/view/7710

Plný Text: