Informátor jako jeden z nástrojů v boji s organizovaným zločinem

Marek Fryšták

Abstrakt

Celé uplynulé století a zejména jeho poslední dekády byly charakterizovány překotným pokrokem a roz­vojem ve všech oblastech a sférách lidského života. Začaly padat i ty dříve nepřekonatelné a neodstrani­telné bariéry. Některé země bývalého východního bloku se staly členskými státy Severoatlantické aliance a Evropské unie (dále jen EU), řada z nich se na toto členství připravuje nebo o něj usiluje. Z jednoho úhlu pohledu se stal život jednotlivce a celé společnosti mnohem jednodušší a pohodlnější. Z toho dru­hého je zřejmé, že zánik omezení v dopravě, cestování, mezinárodním pohybu osob a kapitálu, nové možnosti komunikace a rapidní až překotný rozvoj informačních technologií vytvořil ideálni podminky pro růst a rozvoj organizovaného zločinu.

Bibliografická citace

FRYŠTÁK, Marek. Informátor jako jeden z nástrojů v boji s organizovaným zločinem. Časopis pro právní vědu a praxi. [Online]. 2005, č. 1, s. 42-47. [cit. 2020-08-09]. Dostupné z: https://journals.muni.cz/cpvp/article/view/7709

Plný Text: