K některým odpovědnostním vztahům z hlediska ochrany zdraví před znečištěným ovzduším

Jana Dudová

Abstrakt

K napsání uvedeného stručného právního rozboru a zamyšlení mě inspirovala kusá zpráva, která se nedávno promítla v některých hromadných sdělovacích prostředcích. Jednalo se v podstatě o situaci, kdy jis­tá paní zažalovala tuzemskou chemickou továrnu pro údajné poškození svého zdraví chemickými látkami, které unikly z provozu této továrny do ovzduší. Sou­časně byl také stranou žalující uplatněn návrh na ná­hradu takto vzniklé škody. Spor byl rozhodnut ve pro­spěch strany žalované, tzn. tak, jako téměř všechny spory obdobného charakteru u nás.

Bibliografická citace

DUDOVÁ, Jana. K některým odpovědnostním vztahům z hlediska ochrany zdraví před znečištěným ovzduším. Časopis pro právní vědu a praxi. [Online]. 2005, č. 1, s. 39-42. [cit. 2020-08-09]. Dostupné z: https://journals.muni.cz/cpvp/article/view/7708

Plný Text: