Smysl kvalifikujících výroků

Ota Weinberger

Abstrakt

Kvalifikující výroky jsou zejména věty těchto typů: "předmět a je dobrý", "předmět a je špatný", "předmět a je lepší než předmět b", "předmět a je stejné dobrý jako předmět b". Tvrdím, že pravý smysl takových vět je určen okol­nostmi, které nebývají explicitně vysloveny. Určením těchto determinant a jejich možných variací získáváme teorii kvalifikujících vět, teorii rozhodování a lidského jednání.

Bibliografická citace

WEINBERGER, Ota. Smysl kvalifikujících výroků. Časopis pro právní vědu a praxi. [Online]. 2005, č. 1, s. 1-2. [cit. 2020-04-07]. Dostupné z: https://journals.muni.cz/cpvp/article/view/7702

Plný Text: