Stipta, István: Dejiny súdnej moci v Uhersku do roku 1918

Ladislav Vojáček

Abstrakt

Recenze publikace - Stipta, István: Dejiny súdnej moci v Uhersku do roku 1918
Nica, Košice, 2004, 270 s., překlad Erik Štenpien, ISBN 80-969246-0-5

Bibliografická citace

VOJÁČEK, Ladislav. Stipta, István: Dejiny súdnej moci v Uhersku do roku 1918. Časopis pro právní vědu a praxi. [Online]. 2005, č. 3, s. 331-332. [cit. 2020-07-13]. Dostupné z: https://journals.muni.cz/cpvp/article/view/7682

Plný Text: