Chovancová, K.: Medzinárodné rozhodcovské konanie v obchodnej praxi

Renáta Pauličková

Abstrakt

Recenze publikace - Chovancová, K.: Medzinárodné rozhodcovské konanie v obchodnej praxi
VEDA, vydavatePstvo Slovenskej akadémie vied, Bratislava 2005, Strán 126

Bibliografická citace

PAULIČKOVÁ, Renáta. Chovancová, K.: Medzinárodné rozhodcovské konanie v obchodnej praxi. Časopis pro právní vědu a praxi. [Online]. 2005, č. 3, s. 326-327. [cit. 2020-07-03]. Dostupné z: https://journals.muni.cz/cpvp/article/view/7678

Plný Text: