Společný evropský azylový systém: právní pojem 'pronásledování'

Roč.13,č.3(2005)

Abstrakt
Pod tématem "Společný evmpský azylový systém: právní pojem pronásledování" se konala dne 15. 6. 2005 na Právnické fakultě MU v Brně konference za komorní účasti zástupců soudců, ministerstva vnitra, Vyso­kého komisaře OSN pro uprchlíky, nevládních organi­zací a akademické obce.

Stránky:
323–324
Biografie autora

Renáta Klečková

Katedra mezinárodního a evropského práva, Právnická fakulta, Masarykova univerzita, Brno

doktorandka
Metriky

419

Views

213

PDF views