Správní právo procesní na rozcestí aneb "je tu nový správní řád"

Petr Průcha

Abstrakt

Správní právo jakožto "právní řád veřejné správy" je ve svých "proměnách" zákonitě spojeno se změna­mi ve veřejné správě. Naše veřejná správa prochází od přelomu 80. a 90. let uplynulého století reformními procesy, z nichž je evidentní, že páteří celé probíha­jící reformy veřejné správy dosud byla reforma v její tzv. organizační sféře, která byla či je představována již ukončenými fázemi (tzv. první a druhou) reformy územní veřejné správy.

Bibliografická citace

PRŮCHA, Petr. Správní právo procesní na rozcestí aneb "je tu nový správní řád". Časopis pro právní vědu a praxi. [Online]. 2005, č. 3, s. 279-295. [cit. 2020-07-14]. Dostupné z: https://journals.muni.cz/cpvp/article/view/7670

Plný Text: