Správní právo procesní na rozcestí aneb "je tu nový správní řád"

Roč.13,č.3(2005)

Abstrakt
Správní právo jakožto "právní řád veřejné správy" je ve svých "proměnách" zákonitě spojeno se změna­mi ve veřejné správě. Naše veřejná správa prochází od přelomu 80. a 90. let uplynulého století reformními procesy, z nichž je evidentní, že páteří celé probíha­jící reformy veřejné správy dosud byla reforma v její tzv. organizační sféře, která byla či je představována již ukončenými fázemi (tzv. první a druhou) reformy územní veřejné správy.

Stránky:
279–295
Biografie autora

Petr Průcha

Katedra správní vědy, správního práva a finančního práva, Právnická fakulta, Masarykova univerzita, Brno

Nejvyšší správní soud ČR, Brno
Metriky

412

Views

131

PDF views