K některým specifickým rysům práva informačních technologií

Roč.13,č.3(2005)

Abstrakt
Následující stručná stať si klade za cíl pojmenovat důvody dosavadní izolovanosti práva informačních technologií nikoli však s cílem obhajovat samostatnou existenci tohoto oboru právní vědy, ale přiblížit jeho specifika a metody těm partikulárním právním disciplínám, do jejichž rámce jeho současná materie nesporně spadá.

Stránky:
275–278
Metriky

255

Views

215

PDF views