K některým specifickým rysům práva informačních technologií

Radim Polčák

Abstrakt

Následující stručná stať si klade za cíl pojmenovat důvody dosavadní izolovanosti práva informačních technologií nikoli však s cílem obhajovat samostatnou existenci tohoto oboru právní vědy, ale přiblížit jeho specifika a metody těm partikulárním právním disciplínám, do jejichž rámce jeho současná materie nesporně spadá.

Bibliografická citace

POLČÁK, Radim. K některým specifickým rysům práva informačních technologií. Časopis pro právní vědu a praxi. [Online]. 2005, č. 3, s. 275-278. [cit. 2020-08-14]. Dostupné z: https://journals.muni.cz/cpvp/article/view/7669

Plný Text: