Státní rada a komunitární právní řád

Roč.13,č.3(2005)

Abstrakt
Státní rada je v současném chápání svého významu velmi starou institucí. Její historie, její nezávis­lost, způsob přijímání do zaměstnání, pravidla chování a pracovní postupy tvoří sílu jejího postavení a umož­ňují přizpůsobit se všem situacím, jako například ma­sivnímu, rychlému a rostoucímu vpádu komunitární­ho práva. Nelze říci, že toto přizpůsobení bylo snadné. Státní rada nebyla zvyklá podřizovat se jakékoli jiné soudní instituci, ani dovolovat zásadám své judikatury a pravidlům veřejného práva pocházejícím od ní samé, aby ustupovaly před normami, které přišly odjinud. Komunitární disciplina se však prosadila a komuni­tární právní řád dnes tvoří součást naší každodenní skutečnosti.

Stránky:
225–236
Biografie autora

Renaud Denoix de Saint-Marc

místopředseda Státní rady

místopředseda Státní rady
Metriky

395

Views

185

PDF views