Státní rada a komunitární právní řád

Renaud Denoix de Saint-Marc

Abstrakt

Státní rada je v současném chápání svého významu velmi starou institucí. Její historie, její nezávis­lost, způsob přijímání do zaměstnání, pravidla chování a pracovní postupy tvoří sílu jejího postavení a umož­ňují přizpůsobit se všem situacím, jako například ma­sivnímu, rychlému a rostoucímu vpádu komunitární­ho práva. Nelze říci, že toto přizpůsobení bylo snadné. Státní rada nebyla zvyklá podřizovat se jakékoli jiné soudní instituci, ani dovolovat zásadám své judikatury a pravidlům veřejného práva pocházejícím od ní samé, aby ustupovaly před normami, které přišly odjinud. Komunitární disciplina se však prosadila a komuni­tární právní řád dnes tvoří součást naší každodenní skutečnosti.

Bibliografická citace

DE SAINT-MARC, Renaud Denoix. Státní rada a komunitární právní řád. Časopis pro právní vědu a praxi. [Online]. 2005, č. 3, s. 225-236. [cit. 2020-07-09]. Dostupné z: https://journals.muni.cz/cpvp/article/view/7664

Plný Text: