Odborná jazyková průprava v bakalářském studijním programu Právo a mezinárodní obchod na Právnické fakultě Masarykovy univerzity

Radoslava Šopovová

Abstrakt

Nejen vzdělanost v příslušném oboru, ale i jazy­ková kompetence pro profesní účely je v dnešní době prerekvizitou pro uplatnění absolventů jak magister­ského, tak i bakalářského studia na trhu práce a služeb v Evropské unii. Právnická fakulta MU trvale podpo­ruje jazykové vzdělávání ve všech vyučovaných pro­gramech, zejména pak v těch, které svým zaměřením přesahují rámec práva národního, jako např. v baka­lářském programu Právo a mezinárodní obchod, kte­rý byl zaveden ve formě kombinovaného studia poprvé v akademickém roce 2003/2004.

Bibliografická citace

ŠOPOVOVÁ, Radoslava. Odborná jazyková průprava v bakalářském studijním programu Právo a mezinárodní obchod na Právnické fakultě Masarykovy univerzity. Časopis pro právní vědu a praxi. [Online]. 2005, č. 4, s. 395-396. [cit. 2020-10-29]. Dostupné z: https://journals.muni.cz/cpvp/article/view/7653

Plný Text: