Co přináší nový zákon o inspekci práce

Irena Píchová

Abstrakt

Dne 1. července 2005 nabyl účinnosti po dlouhotrvajících diskusích a náročném připomínkovém řízení zcela nový zákon o inspekci práce č. 251/2005 Sb. Nová právní úprava inspekce práce představuje významný legislativní krok v oblasti státem vykonávané kontroly nad dodržováním povinností vyplývajících z pracovně­právních předpisů ze strany zaměstnavatelů i zaměstnanců. Dříve než se zaměříme na novou právní úpravu kontrolní činnosti státu v oblasti dodržování pracovněprávních předpisů, podívejme se alespoň krátce na právní stav v oblasti této kontroly před účinností no­vého zákona.

Bibliografická citace

PÍCHOVÁ, Irena. Co přináší nový zákon o inspekci práce. Časopis pro právní vědu a praxi. [Online]. 2005, č. 4, s. 392-395. [cit. 2020-07-02]. Dostupné z: https://journals.muni.cz/cpvp/article/view/7652

Plný Text: