Milan Kindl, Ondřej David: Úvod do práva životního prostředí: soukromoprávní aspekty ochrany životního prostředí

Kateřina Bořecká

Abstrakt

Recenze publikace - Milan Kindl, Ondřej David: Úvod do práva životního prostředí: soukromoprávní aspekty ochrany životního prostředí
Plzeň, Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, s.r.o., 2005, 223 str. (vysokoškolská učebnice)

Bibliografická citace

BOŘECKÁ, Kateřina. Milan Kindl, Ondřej David: Úvod do práva životního prostředí: soukromoprávní aspekty ochrany životního prostředí. Časopis pro právní vědu a praxi. [Online]. 2006, č. 1, s. 90-92. [cit. 2020-04-06]. Dostupné z: https://journals.muni.cz/cpvp/article/view/7639

Plný Text: