Milan Kindl, Ondřej David: Úvod do práva životního prostředí: soukromoprávní aspekty ochrany životního prostředí

Roč.14,č.1(2006)

Abstrakt
Recenze publikace - Milan Kindl, Ondřej David: Úvod do práva životního prostředí: soukromoprávní aspekty ochrany životního prostředí
Plzeň, Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, s.r.o., 2005, 223 str. (vysokoškolská učebnice)

Stránky:
90–92
Biografie autora

Kateřina Bořecká

Katedra práva životního prostředí a pozemkového práva, Právnická fakulta, Masarykova univerzita, Brno

doktorandka
Metriky

455

Views

141

PDF views