Petr Černý: Politický extremismus a právo

Petr Stavělík

Abstrakt

Recenze publikace - Petr Černý: Politický extremismus a právo
Eurolex Bohemia, Praha, 2005, 207 stran

Bibliografická citace

STAVĚLÍK, Petr. Petr Černý: Politický extremismus a právo. Časopis pro právní vědu a praxi. [Online]. 2006, č. 1, s. 87-88. [cit. 2020-04-10]. Dostupné z: https://journals.muni.cz/cpvp/article/view/7637

Plný Text: