Soňa Košičiarová: Správny poriadok, komentár

Petr Průcha

Abstrakt

Recenze publikace - Soňa Košičiarová: Správny poriadok, komentár
Heuréka, Šamorín, 2004, s. 322, ISBN 80-89122-14-0

Bibliografická citace

PRŮCHA, Petr. Soňa Košičiarová: Správny poriadok, komentár. Časopis pro právní vědu a praxi. [Online]. 2006, č. 1, s. 82-84. [cit. 2020-04-06]. Dostupné z: https://journals.muni.cz/cpvp/article/view/7623

Plný Text: