Soňa Košičiarová: Správny poriadok, komentár

Roč.14,č.1(2006)

Abstrakt
Recenze publikace - Soňa Košičiarová: Správny poriadok, komentár
Heuréka, Šamorín, 2004, s. 322, ISBN 80-89122-14-0

Stránky:
82–84
Biografie autora

Petr Průcha

Katedra správní vědy, správního práva a finančního práva, Právnická fakulta, Masarykova univerzita, Brno

Nejvyšší správní soud ČR, Brno
Metriky

522

Views

230

PDF views