Zpráva z konference "EU a korupce - projevy a potírání"

Roč.14,č.1(2006)

Abstrakt
Program každého akademického roku je pravidelně zasycen vědeckými konferencemi zaměřenými na více či méně úzká témata. Z této řady domácích monotematických setkání se pak vymkne vždy jednou za čas konference s větší ambicí: z pohledu mezinárodního srovnání se zamyslet na tématem přesahujícím hranice jediného oboru. Právě do této skupiny je třeba zařa­dit i konferenci, která se pod názvem "EU a korupce - projevy a potírání, politologická, právní a společenská dimenze v Evropě" konala pod záštitou rektora Masarykovy univerzity v Brně Petra Fialy ve dnech 24.-26. listopadu 2005 v prostorách Kanceláře Veřejného ochránce práv a za finanční podpory Evropské komise. Trojice jejích organizátorů (Mezinárodní politologický ústav MU v Brně, Konrad-Adenauer-Stiftung a Práv­nická fakulta v Brně) se rozhodla zorganizovat společ­né trojdenní zamyšlení nad negativním společenským jevem zajímavým - jako téma zkoumání - z pohledů právníků i politologů, a to ve formě mezinárodního se­tkání s účastí hostů z Německa a Slovenska.

Stránky:
73–74
Biografie autora

Pavel Molek

Katedra ústavního práva a politologie, Právnická fakulta, Masarykova univerzita, Brno

Nejvyšší správní soud ČR
Metriky

439

Views

202

PDF views