Mezinárodní konference "Evropa 200 let po bitvě u Slavkova"

Marta Kadlecová

Abstrakt

Druhý prosinec den dvoustého výročí slavné Bitvy tří císařů u Slavkova, která nezanedbatelně ovlivni­la následující státoprávní historii celé Evropy, si zvolil Svaz důstojníků a praporčíků Armády České republiky a Jihomoravský kraj k uspořádání mezinárodní kon­ference, volně interpretováno, o dnešní Evropě v re­trospektivě minulých dějů a také o její budoucnosti. Možnost shlédnout velkou rekonstrukci slavkovské bi­tvy byla pro účastníky konference nejenom zajímavým zážitkem, ale společně s pietním aktem na Mohyle Mí­ru, také symbolickým mementem.

Bibliografická citace

KADLECOVÁ, Marta. Mezinárodní konference "Evropa 200 let po bitvě u Slavkova". Časopis pro právní vědu a praxi. [Online]. 2006, č. 1, s. 66-68. [cit. 2020-04-06]. Dostupné z: https://journals.muni.cz/cpvp/article/view/7617

Plný Text: