Informace o konferenci "Symbol a symbolika v právu"

Tomáš Tyl

Abstrakt

Dne 22. září 2005 se uskutečnila v prostotách zase­dacích místností děkanátu Právnické fakulty MU v Br­ně konference s názvem "Symbol a symbolika v prá­vu". Pořadatelem konference byla Katedra právní teo­rie Právnické fakulty Masarykovy Univerzity v Brně s přispěním Akademie heraldických nauk ČR, o.s.

Bibliografická citace

TYL, Tomáš. Informace o konferenci "Symbol a symbolika v právu". Časopis pro právní vědu a praxi. [Online]. 2006, č. 1, s. 65-66. [cit. 2020-07-05]. Dostupné z: https://journals.muni.cz/cpvp/article/view/7616

Plný Text: