Mezinárodní konference ve Vratislavi k praktickým a teoretickým aspektům ústavního práva

Jan Filip

Abstrakt

Ve dnech 16.-18. března 2006 uspořádala Kated­ra ústavního práva Fakulty práva, správy a ekonomie Univerzity v polské Vratislavi (Wroclaw) velkou mezi­ národní konferenci za účasti konstitucionalistů z řady členských států Evropské unie, USA, Ruska, Chorvat­ska a Sýrie. Tématem konference nebyly pouze otázky ústavní teorie a praxe jednotlivých zemí, nýbrž i ev­ropské ústavy a další zajímavé problémy. Kromě toho organizátoři část jednání věnovali rovněž připomenu­tí 125. výročí narození Hanse Kelsena. Celkem bylo předneseno 21 referátů, ke kterým se obvykle rozvi­nula zajímavá diskuse, která přispěla k hlubšímu po­chopení problémů, kterými jednotlivé státy a ústavní právo obecně v současnosti procházejí.

Bibliografická citace

FILIP, Jan. Mezinárodní konference ve Vratislavi k praktickým a teoretickým aspektům ústavního práva. Časopis pro právní vědu a praxi. [Online]. 2006, č. 1, s. 64-65. [cit. 2020-04-06]. Dostupné z: https://journals.muni.cz/cpvp/article/view/7615

Plný Text: