Mezi svobodou a rovností. K paradigmatu vlastnického práva z historické perspektivy

Ondřej Horák

Abstrakt

Přestože v této úvaze půjde o nesmělou polemi­ku s názory v článku "Vlastnické právo: Paradigma českého pojetí pod zkušebním kamenem kontinentální právní kultury" nesměřuje se tím k obhajobě vlast­ního předmětu kritiky prof. Eliáše - tedy našeho ob­ čanského zákoníku. Předkládaný pohled má spíše retrospektivní rozměr, což je dáno zaměřením autora. Přes nebo snad právě i pro tato zamyšlení poskytují právnické fakulty našim oborům (Právní dějiny) život­ní prostor. Historie je totiž nevyčerpatelnou studnicí poučení i argumentů, ke které se po roce 1989 stále více začínáme sklánět.

Bibliografická citace

HORÁK, Ondřej. Mezi svobodou a rovností. K paradigmatu vlastnického práva z historické perspektivy. Časopis pro právní vědu a praxi. [Online]. 2006, č. 1, s. 48-52. [cit. 2020-04-06]. Dostupné z: https://journals.muni.cz/cpvp/article/view/7612

Plný Text: