Internet jako hospodářské soutěžní prostředí

Roč.14,č.1(2006)

Abstrakt
Vzhledem k tomu, že prostředí celosvětové sítě In­ternet je výhradně tvořeno informacemi nabízí se hned na úvod jednoduchá definice v tom smyslu, že konflikty probíhající v tomto prostředí, včetně kontradikcí hospodářských, jsou ve své podstatě konflikty informací. Takové vysvětlení by však bylo až příliš po­vrchní a jednoduché. Pokud bychom jej přijali, nebyl by navíc důvod odlišovat od sebe soutěžení v prostoru informační sítě a mimo něj, to zejména vzhledem ke způsobu, jímž lidské vědomí chápe skutečnost.

Stránky:
17–25
Metriky

228

Views

194

PDF views