Internet jako hospodářské soutěžní prostředí

Radim Polčák

Abstrakt

Vzhledem k tomu, že prostředí celosvětové sítě In­ternet je výhradně tvořeno informacemi nabízí se hned na úvod jednoduchá definice v tom smyslu, že konflikty probíhající v tomto prostředí, včetně kontradikcí hospodářských, jsou ve své podstatě konflikty informací. Takové vysvětlení by však bylo až příliš po­vrchní a jednoduché. Pokud bychom jej přijali, nebyl by navíc důvod odlišovat od sebe soutěžení v prostoru informační sítě a mimo něj, to zejména vzhledem ke způsobu, jímž lidské vědomí chápe skutečnost.

Bibliografická citace

POLČÁK, Radim. Internet jako hospodářské soutěžní prostředí. Časopis pro právní vědu a praxi. [Online]. 2006, č. 1, s. 17-25. [cit. 2020-07-11]. Dostupné z: https://journals.muni.cz/cpvp/article/view/7608

Plný Text: