Je snížení věkové hranice vzniku trestní odpovědnosti dostatečným řešením dětské kriminality?

Marek Fryšták

Abstrakt

Dne 21. 7. 2004 předložila vláda Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky vládní návrh no­vého trestního zákoníku. Uvedený návrh přijala vlá­da po mnoha letech diskuzí svým usnesením č. 593 z 9. 6. 2004 a usnesením č. 691 ze 7. 7. 2004. Sněmovna předložený návrh jako tisk č. 744 ll. 8. 2004 rozeslala poslancům a 14. 10. 2004 začala s jeho projednáváním. K jeho schválení došlo až 30. ll. 2005. Schválený ná­vrh byl 10. 1. 2006 postoupen Senátu jako tisk č. 219, který jej 8. 2. 2006 zamítnul a spolu s pozměňovacími návrhy vrátil Sněmovně k novému projednání. Od po­čátku byl nový trestní zákoník doprovázen označení­mi jako přelomový, zásadní či historický. V uvedeném případě se totiž nejedná o projednávání pouhé další novely nyní platného trestního zákona, ale o právní normu zcela novou. Nestává se to tak často, aby naši zákonodárci projednávali a schvalovali přijetí nového uceleného kodexu.

Bibliografická citace

FRYŠTÁK, Marek. Je snížení věkové hranice vzniku trestní odpovědnosti dostatečným řešením dětské kriminality? Časopis pro právní vědu a praxi. [Online]. 2006, č. 1, s. 9-13. [cit. 2020-07-13]. Dostupné z: https://journals.muni.cz/cpvp/article/view/7284

Plný Text: