Jaroslav Drobník: Základy pozemkového práva

Ivana Průchová

Abstrakt

Recenze publikace - Jaroslav Drobník: Základy pozemkového práva
IFEC, Praha 2005, ISBN: 80-903409-4-6, 166 s.

Bibliografická citace

PRŮCHOVÁ, Ivana. Jaroslav Drobník: Základy pozemkového práva. Časopis pro právní vědu a praxi. [Online]. 2006, č. 2, s. 206-208. [cit. 2021-01-24]. Dostupné z: https://journals.muni.cz/cpvp/article/view/7281

Plný Text: