Ján Gronský: Komentované dokumenty k ústavním dějinám Československa

Jan Filip

Abstrakt

Recenze publikace - Ján Gronský: Komentované dokumenty k ústavním dějinám Československa
I. díl. 1914-1945. Praha: Nakladatelství Karolinum 2005, 584 s.

Bibliografická citace

FILIP, Jan. Ján Gronský: Komentované dokumenty k ústavním dějinám Československa. Časopis pro právní vědu a praxi. [Online]. 2006, č. 2, s. 199-200. [cit. 2020-08-14]. Dostupné z: https://journals.muni.cz/cpvp/article/view/7277

Plný Text: