Konference kateder ústavního práva v Polsku k parlamentnímu právu

Roč.14,č.2(2006)

Abstrakt
Ve dnech 2. a 3. června 2006 proběhl v letovisku Serock nedaleko Varšavy již 48. sjezd kateder ústavního práva. Již samotný počet sjezdů, které se konají nepřetržitě od roku 1959 bez ohledu na politickou si­ tuaci v Polsku a politickou orientaci polských konsti­tucionalistů, svědčí o významu této akce. Účast na ní si nenechá ujít nikdo, kdo v Polsku v oboru ústavního práva něco znamená. V podstatě se tato akce začíná pomalu blížit sjezdům německých (rozuměj německy hovořících) učitelů státního práva, které mají ještě del­ší tradici, tuším od roku 1925. Organizace polských sjezdů se německému protějšku dosti podobá. I zde je zvoleno nějaké aktuální téma oboru, jsou vybráni re­ferenti a jejich vystoupení, stejně jako diskuse k nim, se publikují ve sborníku sjezdu.

Stránky:
195–196
Metriky

434

Views

277

PDF views