Ještě jednou k zápočtu doby pro účely důchodového pojištění a neplatné rozvázání pracovního poměru

Václav Hochmann

Abstrakt

V Právu a zaměstnání číslo 6, ročník 2004, byl pu­blikován článek JUDr. Jaroslava Vlašína pod názvem "Zápočet doby pro účely důchodového pojištění a ne­platné rozvázání pracovního poměru".
Jelikož se popsaná situace týká mého otce, jsem pochopitelně informován o tom, jak se celý spor dále vyvíjel, kdy se domnivám, že tento případ, s ohledem na jeho konečný výsledek, si zasluhuje pozornosti ši roké (laické i odborné) veřejnosti.

Bibliografická citace

HOCHMANN, Václav. Ještě jednou k zápočtu doby pro účely důchodového pojištění a neplatné rozvázání pracovního poměru. Časopis pro právní vědu a praxi. [Online]. 2006, č. 2, s. 189-194. [cit. 2021-07-28]. Dostupné z: https://journals.muni.cz/cpvp/article/view/7272

Plný Text: