Vnitřní struktura státního rozpočtu

Roč.14,č.2(2006)

Abstrakt
Státní rozpočet je vrcholným nástrojem finanční politiky státu, jímž se řídí veškeré finanční hospodaře­ní. V nejobecnějším pojetí státního rozpočtu jsou je­ho obsahem veškeré příjmy a výdaje, jakož i vazba na rozpočty ostatní. Těmito vazbami jsou finanční vztahy v podobě dotací, návratných finančních výpomocí či naopak odvodů.

Stránky:
131–140
Metriky

1112

Views

337

PDF views