Ján Gronský: Komentované dokumenty k ústavním dějinám Československa I. díl. 1914-1945.

Roč.14,č.3(2006)

Abstrakt

Recenze publikace - Ján Gronský: Komentované dokumenty k ústavním dějinám Československa. I. díl. 1914-1945.
Praha: Nakladatelství Karolinum 2005, 584 s.


Stránky:
325–326
Metriky

483

Views

238

PDF views