Ján Gronský: Komentované dokumenty k ústavním dějinám Československa I. díl. 1914-1945.

Jan Filip

Abstrakt

Recenze publikace - Ján Gronský: Komentované dokumenty k ústavním dějinám Československa. I. díl. 1914-1945.
Praha: Nakladatelství Karolinum 2005, 584 s.

Bibliografická citace

FILIP, Jan. Ján Gronský: Komentované dokumenty k ústavním dějinám Československa I. díl. 1914-1945. Časopis pro právní vědu a praxi. [Online]. 2006, č. 3, s. 325-326. [cit. 2020-07-09]. Dostupné z: https://journals.muni.cz/cpvp/article/view/7254

Plný Text: