Autobiografie Hanse Kelsena

Tatiana Machalová

Abstrakt

Dne ll. 10. 2006 uplynulo přesně 125 let od narození zakladatele moderní právní teorie H. Kelsena. Na tento den připravil Institut Hanse Kelsena ve Vídní vzpomínkovou akci, která se konala na půdě rakous­kého parlamentu.

Bibliografická citace

MACHALOVÁ, Tatiana. Autobiografie Hanse Kelsena. Časopis pro právní vědu a praxi. [Online]. 2006, č. 3, s. 324-325. [cit. 2020-07-09]. Dostupné z: https://journals.muni.cz/cpvp/article/view/7253

Plný Text: