Autobiografie Hanse Kelsena

Roč.14,č.3(2006)

Abstrakt
Dne ll. 10. 2006 uplynulo přesně 125 let od narození zakladatele moderní právní teorie H. Kelsena. Na tento den připravil Institut Hanse Kelsena ve Vídní vzpomínkovou akci, která se konala na půdě rakous­kého parlamentu.

Stránky:
324–325
Metriky

457

Views

192

PDF views