O podstatě a povaze práva. Zpráva o přednášce prof. R. Alexyho.

Tatiana Machalová, Lukáš Hlouch

Abstrakt

Dne 19. 5. 2006 v rámci studijního pobytu v Lodži jsme měli možnost zúčastnit se přednášky známého německého právního teoretika prof. Roberta Alexy­ho. Přednášku a setkání s Alexym zorganizovala na­dace Ius et Lex na Právnické fakultě Varšavské uni­verzity. Na půdě nadace vystoupila již celá řada zná­mých právních teoretiků, jako např. prof. D. Lyons, G. P. Fletcher, J. Raz, N. MacCormick, G. Teubner, J. Fin­nis a další. Rok 2006 byl věnovan profesoru Alexy­mu. Na rok 2007 je již naplánována přednáška prof. J. Gardnera.

Bibliografická citace

MACHALOVÁ, Tatiana a Lukáš HLOUCH. O podstatě a povaze práva. Zpráva o přednášce prof. R. Alexyho. Časopis pro právní vědu a praxi. [Online]. 2006, č. 3, s. 322-323. [cit. 2021-10-19]. Dostupné z: https://journals.muni.cz/cpvp/article/view/7252

Plný Text: