O podstatě a povaze práva. Zpráva o přednášce prof. R. Alexyho.

Roč.14,č.3(2006)

Abstrakt
Dne 19. 5. 2006 v rámci studijního pobytu v Lodži jsme měli možnost zúčastnit se přednášky známého německého právního teoretika prof. Roberta Alexy­ho. Přednášku a setkání s Alexym zorganizovala na­dace Ius et Lex na Právnické fakultě Varšavské uni­verzity. Na půdě nadace vystoupila již celá řada zná­mých právních teoretiků, jako např. prof. D. Lyons, G. P. Fletcher, J. Raz, N. MacCormick, G. Teubner, J. Fin­nis a další. Rok 2006 byl věnovan profesoru Alexy­mu. Na rok 2007 je již naplánována přednáška prof. J. Gardnera.

Stránky:
322–323
Biografie autora

Lukáš Hlouch

Katedra právní teorie, Právnická fakulta, Masarykova univerzita, Brno

doktorand
Metriky

396

Views

61

PDF views