Náhrada škody na zdraví a ochrana osobnosti

Jan Lasák

Abstrakt

Dne 31. října 2006 se v prostorách Lékařského do­mu v Praze, pod hlavičkou Společnosti medicínského práva České lékařské společnosti J. E. Purkyně, usku­tečnil odborný seminář na téma: "Náhrada škody na zdraví a ochrana osobnosti".

Bibliografická citace

LASÁK, Jan. Náhrada škody na zdraví a ochrana osobnosti. Časopis pro právní vědu a praxi. [Online]. 2006, č. 3, s. 321. [cit. 2020-09-26]. Dostupné z: https://journals.muni.cz/cpvp/article/view/7251

Plný Text: