Náhrada škody na zdraví a ochrana osobnosti

Roč.14,č.3(2006)

Abstrakt
Dne 31. října 2006 se v prostorách Lékařského do­mu v Praze, pod hlavičkou Společnosti medicínského práva České lékařské společnosti J. E. Purkyně, usku­tečnil odborný seminář na téma: "Náhrada škody na zdraví a ochrana osobnosti".

Stránky:
321
Biografie autora

Jan Lasák

Právnická fakulta, Masarykova univerzita, Brno

student
Metriky

313

Views

201

PDF views