Zpráva o konferenci "Tvorba a aplikace finančního práva ve státech střední a východní Evropy"

Roč.14,č.3(2006)

Abstrakt
Ve dnech 16. a 17. září r. 2006 proběhla v běloruském Grodně mezinárodní vědecká konference finanč­ních právníků, jejímž ústředním tématem byly otázky tvorby a aplikace finančního práva ve státech střed­ní a východní Evropy. Konferenci pořádala Právnická fakulta Státní univerzity Janka Kupaly (významný bě­loruský básník - pozn. O. M.) v Grodně a záštitu nad ni převzalo Centrum informací a organizace výzkumu veřejných financí a daňového práva zemí střední a vý­chodní Evropy se sídlem v polském Bialymstoku (dále jen Centrum).

Stránky:
320–321
Biografie autora

Olga Matějčková

Katedra správní vědy, správního a finančního práva, Právnická fakulta, Masarykova univerzita, Brno

doktorandka
Metriky

303

Views

162

PDF views