Zpráva o konferenci "Tvorba a aplikace finančního práva ve státech střední a východní Evropy"

Olga Matějčková

Abstrakt

Ve dnech 16. a 17. září r. 2006 proběhla v běloruském Grodně mezinárodní vědecká konference finanč­ních právníků, jejímž ústředním tématem byly otázky tvorby a aplikace finančního práva ve státech střed­ní a východní Evropy. Konferenci pořádala Právnická fakulta Státní univerzity Janka Kupaly (významný bě­loruský básník - pozn. O. M.) v Grodně a záštitu nad ni převzalo Centrum informací a organizace výzkumu veřejných financí a daňového práva zemí střední a vý­chodní Evropy se sídlem v polském Bialymstoku (dále jen Centrum).

Bibliografická citace

MATĚJČKOVÁ, Olga. Zpráva o konferenci "Tvorba a aplikace finančního práva ve státech střední a východní Evropy". Časopis pro právní vědu a praxi. [Online]. 2006, č. 3, s. 320-321. [cit. 2020-09-26]. Dostupné z: https://journals.muni.cz/cpvp/article/view/7250

Plný Text: