Mučení ve vyšším zájmu. Konflikt lidských práv?

Ladislav Vyhnánek

Abstrakt

Každý z nás ví, že mučení je činnost obzvláště za­vrženíhodná. Pro normálního člověka je již sama myš­lenka na něco podobného otřesná. Nejspíš se nikdo ne­vyhne letmé vzpomínce na pasáže o španělské inkvizici ve středoškolských učebnicích. Ale není nutné chodit tak daleko do historie. I v osvíceném 20. století by­lo mučení častým jevem. Může si snad slušný člověk myslet, že by podobné jednání bylo ospravedlnitelné? A může si to myslet zákonodárce? Společnost přece prodělala od dob inkvizitorů obrovské změny. To, co bylo dříve normou, je dnes nemyslitelné a naopak.

Bibliografická citace

VYHNÁNEK, Ladislav. Mučení ve vyšším zájmu. Konflikt lidských práv? Časopis pro právní vědu a praxi. [Online]. 2006, č. 3, s. 296-304. [cit. 2020-09-28]. Dostupné z: https://journals.muni.cz/cpvp/article/view/7246

Plný Text: