Mučení ve vyšším zájmu. Konflikt lidských práv?

Roč.14,č.3(2006)

Abstrakt
Každý z nás ví, že mučení je činnost obzvláště za­vrženíhodná. Pro normálního člověka je již sama myš­lenka na něco podobného otřesná. Nejspíš se nikdo ne­vyhne letmé vzpomínce na pasáže o španělské inkvizici ve středoškolských učebnicích. Ale není nutné chodit tak daleko do historie. I v osvíceném 20. století by­lo mučení častým jevem. Může si snad slušný člověk myslet, že by podobné jednání bylo ospravedlnitelné? A může si to myslet zákonodárce? Společnost přece prodělala od dob inkvizitorů obrovské změny. To, co bylo dříve normou, je dnes nemyslitelné a naopak.

Stránky:
296–304
Biografie autora

Ladislav Vyhnánek

Právnická fakulta, Masarykova univerzita, Brno

student
Metriky

313

Views

177

PDF views