Nový zákoník práce

Roč.14,č.3(2006)

Abstrakt
Schválení nového zákoníku práce Poslaneckou sně­movnou dne 23. května 2006 je politiky, odborníky i laickou veřejností přijímáno velmi rozdílně, převažuje však jednoznačně kritický přístup, rozpaky, nesouhlas. V následující stati se chci v obecné rovině zabývat zá­kladními problémy a nedostatky nové právní úpravy, naznačit jejich příčiny a možnosti řešení.

Stránky:
289–293
Metriky

392

Views

168

PDF views