Změny ve veřejném stavebním právu (aneb je tu "nový stavební zákon")

Roč.14,č.3(2006)

Abstrakt
Stavební právo vždy patřilo, patří a i nadále bu­de nepochybně patřit, k velmi frekventovaným a ta­ké využívanýrm oblastem práva v reálné společenské praxi. Proto také pro tuto oblast práva platí: že vy­žaduje nadprůměrnou pozornost při zajišťování její aktuálnosti.

Stránky:
274–288
Biografie autora

Petr Průcha

Katedra správní vědy, správního práva a finančního práva, Právnická fakulta, Masarykova univerzita, Brno

Nejvyšší správní soud ČR, Brno
Metriky

194

Views

152

PDF views