Rozpočtový proces státního rozpočtu a kontrola

Ivana Pařízková

Abstrakt

Rozpočtový proces je finančním a správním řízením sui genesis, tedy je to zákonem stanovený pra­ covní postup státních orgánů platný pro sestavování, schvalování, plnění a kontrolu rozpočtů. Obecně také můžeme říct že se jedná o souhrn zvláštních normo­tvorných procesů spočívajících v několika etapách (viz výklad níže).

Bibliografická citace

PAŘÍZKOVÁ, Ivana. Rozpočtový proces státního rozpočtu a kontrola. Časopis pro právní vědu a praxi. [Online]. 2006, č. 3, s. 261-270. [cit. 2020-10-26]. Dostupné z: https://journals.muni.cz/cpvp/article/view/7241

Plný Text: