Rozpočtový proces státního rozpočtu a kontrola

Roč.14,č.3(2006)

Abstrakt
Rozpočtový proces je finančním a správním řízením sui genesis, tedy je to zákonem stanovený pra­ covní postup státních orgánů platný pro sestavování, schvalování, plnění a kontrolu rozpočtů. Obecně také můžeme říct že se jedná o souhrn zvláštních normo­tvorných procesů spočívajících v několika etapách (viz výklad níže).

Stránky:
261–270
Metriky

462

Views

288

PDF views