Elektronické zadávání veřejných zakázek a jeho bezpečnost

Roč.14,č.3(2006)

Abstrakt
Nový zákon o veřejných zakázkách č. 137/2006 Sb. (dále také "ZVZ" nebo "zákon o veřejných zakázkách") klade větší důraz na elektronické zadávání veřejných zakázek než předcházející zákon č. 40/2004 Sb., o ve­řejných zakázkách, který byl zrušen a pozbyl účinnosti ke dni 30. června 2006.
Elektronické zadávání veřejných zakázek se má stát stejně běžné jako listinná podoba zadávání (písemná forma). K tomu má přispět i Národní plán zavedení elektronického zadávání veřejných zakázek pro období let 2006 až 2010 přijatý usnesením vlády č. 500 dne 10. 5. 2006.

Stránky:
250–257
Biografie autora

Michaela Poremská

Katedra trestního práva, Právnická fakulta, Masarykova univerzita, Brno

doktorandka; právnička rektorátu Masarykovy univerzity
Metriky

263

Views

130

PDF views