Elektronické zadávání veřejných zakázek a jeho bezpečnost

Michaela Poremská

Abstrakt

Nový zákon o veřejných zakázkách č. 137/2006 Sb. (dále také "ZVZ" nebo "zákon o veřejných zakázkách") klade větší důraz na elektronické zadávání veřejných zakázek než předcházející zákon č. 40/2004 Sb., o ve­řejných zakázkách, který byl zrušen a pozbyl účinnosti ke dni 30. června 2006.
Elektronické zadávání veřejných zakázek se má stát stejně běžné jako listinná podoba zadávání (písemná forma). K tomu má přispět i Národní plán zavedení elektronického zadávání veřejných zakázek pro období let 2006 až 2010 přijatý usnesením vlády č. 500 dne 10. 5. 2006.

Bibliografická citace

POREMSKÁ, Michaela. Elektronické zadávání veřejných zakázek a jeho bezpečnost. Časopis pro právní vědu a praxi. [Online]. 2006, č. 3, s. 250-257. [cit. 2020-07-09]. Dostupné z: https://journals.muni.cz/cpvp/article/view/7239

Plný Text: