Opční protokol k Úmluvě OSN proti mučení jako nový prvek v mezinárodním systému ochrany lidských práv

Roč.14,č.3(2006)

Abstrakt
Dne 22. června 2006 vstoupil v platnost Opční protokol k Úmluvě OSN proti mučení a jinému krutému, nelidskému či ponižujícímu zacházení nebo trestání (dále jen Úmluva OSN proti mučení), který byl přijat Valným shromážděním OSN již v prosinci 2002. Podmínkou vstupu v platnost bylo dosažení 20 ratifikací ze strany smluvních států. Opčním protokolem je dovr­šena snaha o zefektivnění mezinárodních a národních kontrolních mechanismů proti různým formám mučení a nelidskému zacházení. Vzhledem k propojování mezinárodní a národní úrovně ochrany představuje Opční protokol současně určité novum v rámci mezinárodní­ho systému ochrany lidských práv.

Stránky:
247–250
Metriky

431

Views

159

PDF views