Opční protokol k Úmluvě OSN proti mučení jako nový prvek v mezinárodním systému ochrany lidských práv

Harald Christian Scheu

Abstrakt

Dne 22. června 2006 vstoupil v platnost Opční protokol k Úmluvě OSN proti mučení a jinému krutému, nelidskému či ponižujícímu zacházení nebo trestání (dále jen Úmluva OSN proti mučení), který byl přijat Valným shromážděním OSN již v prosinci 2002. Podmínkou vstupu v platnost bylo dosažení 20 ratifikací ze strany smluvních států. Opčním protokolem je dovr­šena snaha o zefektivnění mezinárodních a národních kontrolních mechanismů proti různým formám mučení a nelidskému zacházení. Vzhledem k propojování mezinárodní a národní úrovně ochrany představuje Opční protokol současně určité novum v rámci mezinárodní­ho systému ochrany lidských práv.

Bibliografická citace

SCHEU, Harald Christian. Opční protokol k Úmluvě OSN proti mučení jako nový prvek v mezinárodním systému ochrany lidských práv. Časopis pro právní vědu a praxi. [Online]. 2006, č. 3, s. 247-250. [cit. 2020-05-31]. Dostupné z: https://journals.muni.cz/cpvp/article/view/7238

Plný Text: