K efektivitě výkonu trestu obecně prospěšných prací (vybrané otázky)

Jakub Chromý

Abstrakt

V rámci současných úvah o zpřísnění trestní po­litiky v České republice se asignuje napřeplněnost kapacit vězeňských zařízení a nedostatečné využívání alternativ k trestu odnětí svobody. Je samozřejmos­tí, že v této souvislosti je pak podrobován kritickému rozboru zejména trest obecně prospěšných prací jako universální sankce alternativní povahy.

Bibliografická citace

CHROMÝ, Jakub. K efektivitě výkonu trestu obecně prospěšných prací (vybrané otázky). Časopis pro právní vědu a praxi. [Online]. 2006, č. 3, s. 242-247. [cit. 2021-05-13]. Dostupné z: https://journals.muni.cz/cpvp/article/view/7237

Plný Text: