K efektivitě výkonu trestu obecně prospěšných prací (vybrané otázky)

Roč.14,č.3(2006)

Abstrakt
V rámci současných úvah o zpřísnění trestní po­litiky v České republice se asignuje napřeplněnost kapacit vězeňských zařízení a nedostatečné využívání alternativ k trestu odnětí svobody. Je samozřejmos­tí, že v této souvislosti je pak podrobován kritickému rozboru zejména trest obecně prospěšných prací jako universální sankce alternativní povahy.

Stránky:
242–247
Biografie autora

Jakub Chromý

Nejvyšší soud ČR, Brno

asistent soudce
Metriky

417

Views

292

PDF views