Právní odpovědnost sportovců za sportovní úrazy v tzv. kontaktních a bojových sportech v anglo-americkém a kontinentálně-evropském právním systému

Michal Králík

Abstrakt

Navazujíce na předchozí, spíše teoretický, příspě­vek věnovaný právní odpovědnosti sportovců za spor­tovní úrazy z pohledu sportovních pravidel předklá­dám čtenáři příspěvek z téže oblastiprávní odpověd­nosti sportovců za sportovní úrazy - věnovaný prak­tickému pohledu na odpovědnost sportovců za úrazy v tzv. kontaktních a bojových sportech. I přes mnoho odlišných doktrinálních a judikatorních názorů panuje jednota v tom, že rozličnost sportovních disciplín a odvětví vyžaduje také diferencovaný přístup z pohle­du odpovědnosti sportovců za úrazy způsobené v tě­chto jednotlivých sportovních odvětvích. Nutnosti to­hoto rozlišení si byla vědoma sportovněprávní věda již v první polovině dvacátého století.

Bibliografická citace

KRÁLÍK, Michal. Právní odpovědnost sportovců za sportovní úrazy v tzv. kontaktních a bojových sportech v anglo-americkém a kontinentálně-evropském právním systému. Časopis pro právní vědu a praxi. [Online]. 2006, č. 3, s. 224-233. [cit. 2020-10-26]. Dostupné z: https://journals.muni.cz/cpvp/article/view/7235

Plný Text: